• Creative Designs

  Máy chủ riêng

 • High Performance

  Máy chủ chuyên nghiệp

 • Best SEO Optimization

  Web Cao cấp

 • Regular Updates

  Hỗ trợ 24h

Euro gif

8xTEAM - CUNG CẤP, Cho THUÊ, CÀI ĐẶT SERVER MU ONLINE!

Season 2 product-image
Season 2 Bấm vào ảnh xem chi tiết!
Season 6 product-image
Season 6 Bấm vào ảnh xem chi tiết!
Antihack Dragon Cheat product-image
Dragon Cheat Bấm vào ảnh xem chi tiết!
[UPDATE 28]
✓ Thêm event Đảo Sinh Tồn
✓ Thêm tùy chọn khoảng cách nhận kinh nghiệm party
✓ Thêm tùy chọn chọn phe hoặc random event Thần Ma Chiến
✓ Thay đổi Sripts chọn Fps, mặc định sẽ là 25 thay vì limit (+ launcher đi kèm)
✓ Tạo item gia cường lv15
✓ Sửa thanh máu nhân vật
✓ Thêm Config Setskin event Loạn Chiến
✓ Thêm yêu cầu reset tối thiểu để chát
✓ Fix hiển thị thông tin Set đồ
✓ Thêm giao diện chọn máy chủ, tạo nhân vật S0
✓ Thêm party nhận kinh nghiệm Master
✓ Thêm tùy chỉnh tính dame tổng hay dame kết thúc Boss
------

[UPDATE 27]
✓ Custom Damage (tùy chỉnh kích thước MAININFO)
✓ Mốc Nạp Update (hiển thị số lượng, thông tin Item....)
✓ Custom Thú cưỡi trong khu an toàn (tắt/mở trong Maininfo)
✓ Custom Bot Trade (Botsystem)
✓ Custom Quân Huy
✓ Custom Max BuffIcon 25
✓ Custom Buff Item (vũ khí thứ 2 nhận x% so với vũ khí đầu)
✓ MuHelper hỗ trợ Unicode
✓ Fix sự kiện Vua Mu (tgian cộng dồn nhiều sẽ win)
✓ Fix lỗi đánh bị miss drop khi đông người đánh Boss
✓ Fix lag quái Hỗn Nguyên Lâu
✓ Fix điểm thưởng Boss theo nhân vật dame nhiều nhẩt
✓ Thêm config chọn Item chính để giữ Item trong Custommix
✓ Fix Tiệc Rượu Guild (xóa dữ liệu sau khi event kết thúc)
✓ Update Anti speed (GS)
✓ Update Auto Skill (GS/Main)
✓ Update Tools GS (add IP, HWID to Blacklist.txt
✓ Thêm tùy chọn OffHelper nhặt đồ hoặc không
✓ Update Chiến Trường Cổ cập nhật Thời gian,Số lần tự động không cần chạy Job
✓ Update Chiến Trường Cổ thêm tùy chọn số lần Max, tiền và thời gian từng lượt
✓ Fix skill đẩy (pvp,pvm không nhập được vào người và quái)
✓ Fix Offhelper khi nhập sai pass không bị văng acc treo OFF
✓ Fix phản dame của nhân vật (không phụ thuộc vào tỷ lệ dame giữa các class)
✓ Đổi - Hủy dòng hoàn hảo Iterm (09/08/2023)
✓ BotTrade - đổi ngẫu nhiên nhiều vật phẩm (15/08/2023)
✓ Đăng ký đồng xu may mắn 1 click nuốt tất xu trong thùng (15/08/2023)
✓ Giới hạn item rơi theo ngày (16/08/2023)
✓ Fix tỷ lệ % Vòng Quay khi config nhiều Type (S6) (16/08/2023)
✓ Fix chỉ số kháng sát thương hoàn hảo (op 136) (17/08/2023)
✓ Thêm Hấp thụ sát thương (custompet) (17/08/2023)
✓ Nhận quà mốc tiêu phí (21/08/2023)
✓ Update anti speed (22/08/2023)
✓ Thêm tùy chọn giữ Item khi thất bại Npc Trade (23/08/2023)
✓ Thêm tùy chọn rửa tội mất zen,wc theo số mạng đã PK (23/08/2023)
✓ Thêm tùy chỉnh kinh nghiệm Quạ,Ngựa (SS2) (23/08/2023)
✓ Thêm giao diện Chọn Server S1 (23/08/2023)
✓ Fix ELF dùng Nỏ đi lag (23/08/2023)
✓ Fix ItemStack thùng mở rộng (23/08/2023)
✓ Fix skill xoay kiếm khi cưỡi sói (27/08/2023)
✓ Bán ItemStack Npc Thu mua (29/08/2023)
✓ Thêm giới hạn level theo ngày (12/09/2023)
------

[UPDATE 26]
✓ Loại bỏ CustomFlag
✓ Tối ưu hiển thị Danh Hiệu,Quân Hàm,Tu Chân, Danh Hiệu Chiến Trường
✓ Thêm tùy chọn cho sự kiện Vua MU (GS-Event)
✓ Fix lag map,skill khi train quái đông người (pt 10)
✓ Chuyển ngân hàng ngọc từ cá nhân sang tài khoản
✓ Thêm Danh Hiệu Loạn Chiến cho người thắng sự kiện Loạn Chiến
✓ Cập nhật Antihack : speed,autoskill,xdame,di chuyển nhanh...
✓ Tách tính năng Cộng Hưởng và Chuyển Cường Hóa khỏi Thợ Rèn (config bot)
✓ Thêm sự kiện Đại Chiến Guild
✓ Thêm sự kiện Đua Thú
✓ Cập nhật JoinServer đăng ký ingame có thể đăng nhập trên web8x
✓ Thêm Bot Trade (log bottrade)
✓ Fix Chuyển Cường Hóa (không đủ Item chính-phụ không thể chuyển)
✓ Thêm config số lượng item trong Dung Luyện (item phụ)
✓ Thêm BlackList chặn ip hoặc hwid (Muserver/Sub/Data)
✓ Thêm GS Tools
✓ Config Ring,Pen đập được Bless,Soul
✓ Config Ring, Pen đập được ngọc Custom
✓ Thêm Nâng Cấp Item bằng ngọc Custom (CustomJewels)
✓ Hiển thị thông tin,số lượng chi tiết trong Mốc Nạp Ingame
✓ Log Kho Đồ Chung
------

[UPDATE 25]
✓ Custom Chuyển cường hóa Item
✓ Update Soi Item nhân vật
✓ Custom Reset Button
✓ Custom BC,CC,DV Vip theo giờ tự chọn
✓ Fix lag skill,lag move party 10
✓ Xem thông tin vật phẩm rơi dươi đất
✓ Update CustomFlag hiển thị Icon buff + thời gian
✓ Thêm sự kiện Đại Chiến Loren (Lorencia War)
✓ Thêm chỉ số nâng cấp Guild
✓ Danh sach Item chặn giao dịch
✓ Postitem new
✓ Update Flagsystem
✓ Fix lag skill hỏa âm DL
✓ Fix lag skill chém lửa khi đứng cạnh DK xoay kiếm
✓ Fix ngắt dame ở ELF
✓ Launcher8x (tùy chọn FPS, ngôn ngữ Tiếng Việt)
✓ Giao diện màn hình rộng V2
✓ Fix lag move
✓ Hỗ trợ max 65000 level
✓ Fix skill Mãnh Long gây diss người bị PK
✓ Fix skill Ảo Ảnh Liên Hoàn (người khác không nhìn được skill khi không đánh vào quái)
------

[UPDATE 24]
✓ Custom : Skins system (cửa hàng thời trang)
✓ Update Dung luyện item socket
✓ Fix Cộng Hưởng khi full thùng (không cho đặt item đang trang bị)
✓ Update Chợ trung tâm (thêm mua-bán bằng ngọc + config tắt/mở từng loại tiền tệ)
✓ Thêm tùy chọn tăng SD cho itemoption (id 129)
✓ Thêm tùy chọn OFFTRAIN cho từng map
✓ Thêm tùy chọn bật tắt Mix Item +14, +15 (Ss 2)
✓ Thêm thông báo custommix
✓ Custom stack Item (ngọc,box,chaomix,reset trừ ngọc từ cụm)
✓ Soi đồ nhân vật khác (tùy chọn tắt/mở cho từng loại tài khoản)
✓ Fix chuột phải NPC LuckyItem
✓ Thêm HP Bar Player
✓ Update Antilag
✓ Add Bật/Tắt Icon buff
✓ Thêm tùy chọn Icon cho set đồ
✓ Thêm màn 800x600
✓ Đăng ký ingame (tat mở getmain)
✓ Update chợ (bán bằng B S C)
✓ Dame- thủ sói hoàng kim (gs-character)
✓ Thông tin sự kiện (invasion info)
✓ Fix chợ trung tâm (tk,name 10 ký tự)
✓ Update IP quán nét
✓ Custom base window
✓ Winmode giảm cpu
✓ Add log shop guild
✓ Fps 60
---Kết Thúc Update 24---

[UPDATE 23]
✓ Custom : xây dựng Guild
✓ Thêm thông báo reset tùy chọn
✓ Custom InfinityArrow (mũi tên vô tận)
✓ Add command : Block chat
✓ Phản sát thương tùy chọn (từng class)
✓ Add Event : Hộp thần bí
✓ Custom : trung tâm mua-bán
✓ Sửa lại All giao diện SS2
✓ Giữ điểm CMD khi tẩy điểm-reset
✓ Fix đổi giới tính (trừ poin nếu là nv cấp 2-3)
---Kết Thúc Update 23---

[UPDATE 22]
✓ Quà đăng nhập 7 ngày
✓ Quà cường hóa
✓ Quà nạp đầu ingame
✓ Tùy chọn vô hiệu hóa Skill tại map bất kỳ
✓ Kết hợp Combo 1 skill tùy chỉnh
✓ Giới hạn thời gian mua hàng -> tránh lag WcoinC
✓ MonstersetBase New
✓ Cập nhật toàn bộ giao diện SS2
✓ Thêm tùy chọn tặng thưởng Item cho sự kiện Thần Ma
✓ Tùy chọn tẩy điểm từng cột
✓ Phát hiện ẩn xdame, vô hiệu hóa xdame
✓ Custom skill Damage
✓ Sự kiện PK loạn chiến
✓ Tặng Item có thời hạn
✓ Tùy chọn Bật/tắt buff trọng và ngoài party
✓ Update AntihackGS (xDame,Autokill,spedd)
✓ Cộng hưởng new
✓ Giới hạn đồ ThuMuaExc, bán nhiều món cùng lúc
✓ Thời gian mua đồ (tránh bug)
✓ Fix đi lag DL
✓ Fix tìm shop
✓ Tùy chọn Mapmanager
✓ Custom SetItem Option
---Kết Thúc Update 22---

[UPDATE 21]
✓ Thêm điểu kiện reset mất item
✓ Thêm điều kiện pk liên minh
✓ Chat emoji (biểu tượng cảm xúc)
✓ Huy hiệu cường hóa
✓ Sự kiện Võ Đài Chủng Tộc
✓ Bảng thông tin auto (tắt/mở)
✓ Nhiệm vụ new (tắt/mở)
✓ Fix di chuyển giao diện
✓ Dung luyện item
✓ Chức năng quay Moss Merchant nhận thưởng
✓ Config Bật/Tắt skill khi DW tele
✓ Drop level Master
✓ Fix dupe NPC
✓ Fix spam gs
✓ Tượng chiến trường thần ma
✓ Bảng xếp hạng mới
✓ Custom Moss V2
✓ Vòng Quay V2
---Kết Thúc Update 21---

[UPDATE 20]
✓ Nhận mốc nạp trực tiếp trong game
✓ Custom ItemOption
✓ Custom Shop Search
✓ Custom NPC set
✓ Fix speed treo off (OffHelper)
✓ Sự kiện chiến trường thần ma
✓ Thay đổi kích thước màn hình,font chữ trong game
✓ Custom Bots Store (Bot treo shop)
✓ Fix khoảng cách Party nhận kinh nghiệm
✓ Giao diện nâng cấp màn hình rộng cho Ex700, Lengend
✓ Giao diện hạ cấp màn hình rộng cho Ss2
✓ Vòng quay may mắn
✓ Update fake bots
✓ update antihack gs
✓ update antilag
✓ Custom Change Size
✓ Custom sự kiện CTC mini
✓ Custom setpass party
✓ Xóa nền đen thông báo và tin nhắn trong game
✓ Sử dụng unicode cho Server Displayer
✓ Xóa background thông báo
✓ Thay đổi mầu chữ, thông báo tùy chỉnh
✓ Custommix update ( thêm tùy chọn giữ lại option cho đồ nâng cấp)
---Kết Thúc Update 20---

[UPDATE 19]
✓ Chỉnh tỉ lệ option khi mix w2-2.5-3-4
✓ Chuyển sub nhanh
✓ Thêm Sky Box
✓ Combo với 1 skill, tỉ lệ tuỳ chỉnh
✓ Minimap rada tuỳ chỉnh style
✓ Mix pet cấp 2-3
✓ Bật/Tắt Ngân hàng ngọc -> MainInfo
✓ Bật/Tắt Chuyển Sub ->MainInfo
✓ Update Antihack từ GS và Main
✓ Tuỳ chọn Reset PC người chơi khi phát hiện Hack ->MainInfo
✓ Hiển thị giao diện hướng dẫn tân thủ khi login
✓ Tắt/Mở hệ thống hướng dẫn ->MainInfo
✓ Tăng giới hạn ký tự chát
✓ Thêm sự kiện Sky Event
✓ Hệ thống Pet Muun mới (sử dụng cùng lúc 3 Pet)
✓ Phông chữ Layer Shade
✓ Wide Screen cho giao diện Original
✓ Minimap Rada mới
✓ Update antibypass (main.dll)
✓ Giới hạn tài khoản đăng nhập trên 1 mã ổ cứng
✓ Wide Screen cho giao diện Ex700
✓ Hỗ trợ quái vật lên 12.000
✓ Update CustomItemStart
✓ Đổi Master nhận thưởng
✓ Sự kiện Leo Tháp LostTowe
---Kết Thúc Update 19---

[UPDATE 18]
✓ Tắt/Mở hiên thị logo in game
✓ Fix mầu tím cho vũ khí rồng cấp 2
✓ Custom tên máy chủ
✓ Party 10 người
✓ Fix giao diện minimap
✓ Thêm Boss Class (VIP)
✓ Fix ZenDrop khi Party
✓ Add Giới hạn cửa sổ game
✓ Add Giao diện hướng dẫn tân thủ
✓ Thay đổi hệ thống Quân Hàm
✓ Thay đổi hệ thống Tu Chân
✓ Thay đổi hệ thống Danh Hiệu
✓ Tắt/Mở hiên thị QH,DH
---Kết Thúc Update 18---

[UPDATE 17]

✓ Fix hiển thị danh hiệu và kích thước
✓ Thêm chỉ số danh hiệu
✓ Fix mốc quái trong BC,DV vip
✓ Fix giật người khi đánh
✓ Custom thời gian chọn nhân vật và thoát game
✓ Auto kẹp chuột
✓ Thêm tính năng cho CustomNpcMove
✓ Thêm command /setlv
✓ Fix hiển thị party cho giao diện Ex700
✓ Add minimap rada
✓ Thêm logo tùy chỉnh
✓ Thêm thông báo hiển thị cho event sắp diễn ra
---Kết Thúc Update 17---

[UPDATE 16]

✓ Hệ thống Danh Hiệu mới
✓ Hệ thống Quân Hàm
✓ Hệ thống Tu Chân
✓ Fix Agi Visual
✓ Add custom font
✓ Fix RF
✓ Thêm Tìm Nhóm Online
✓ Hệ thống Ngân Hàng Ngọc
✓ Hiển thị Logo Guild
✓ Hiển thị Wing GM trong Blood
✓ Thêm BC,DV vip tùy chỉnh

✓ ️Drop Zen chẵn lẻ
✓ Sửa hiển thị mầu cho VKR cấp 2
✓ Chỉnh tỉ lệ ăn độc của DW
✓ ️Custom hiệu ứng vũ khí
✓ Thêm resettable Keepoin
---Kết Thúc Update 16---

[UPDATE 15]
✓ Hiệu ứng Dinamic Monster tùy chỉnh
✓ Hiệu ứng tĩnh quái vật tùy chỉnh
✓ Hiệu ứng Hit Monster 904 và 905
✓ Hiệu ứng khi chết quái vật 904 và 905
✓ Hệ thống mới Quái vật phát sáng
✓ Hệ thống mới MakeSelectChar
✓ Sửa tùy chọn CustomWings
✓ Tăng 8140 dòng trong Item.txt Maininfo
✓ Thêm tùy chọn bảng hệ thống mới
✓ Thêm nút Nhấn "O" mở bảng tùy chọn
✓ Antilag [Hiệu ứng động]
✓ Antilag [Hiệu ứng Tĩnh]
✓ Antilag [Hiệu ứng kỹ năng]
✓ Antilag [Đối tượng Bản đồ]
✓ Antilag [Xóa bóng]
✓ Party Bar + HP + MP
✓ Fix Move Marry /Marry Trace , /Marry Track
✓ Adition ItemNameLevel
✓ Hệ thống thêm mô tả mới
✓ Sửa MasterSkill s10
✓ Sửa kỹ năng MasterSkill Render Img
✓ Giao diện Ex700 Wide Screem cho độ phân giải 1366 * 766
✓ Trò chuyện mới Ex700
✓ Sử dụng chuột khi mở Tab
✓ Fix BP in attack Helper
✓ Sửa AutoBuff và Healing elf trong helper
✓ Loại bỏ ánh sáng trong kết cấu trong trang bị vật phẩm
✓ MuOffhelper tự động nhặt vật phẩm
✓ Hệ thống quà tặng moiws
✓ Thêm bóng của vật nuôi
✓ Hệ thống cửa hàng Ruud mới

---Kết Thúc Update 15---

[UPDATE 14]
✓ Sửa lỗi Drop Item + kỹ năng
✓ Sửa PostItem + Post Message
✓ Sửa lỗ iChuộ phảit Update ItemList
✓ Sửa chữa nhóm vô hiệu hóa mỗi lần đặt lại cho cấp độ
✓ Sửa chữa AntiFlood
✓ Sửa lỗi Tài khoản Disconect Offattack / offstore
✓ ItemtooltipS15 mới
✓ Sửa kĩ năng Custom Horse + Custom Fenrir
✓ Sửa lỗi Skill DrawImage CustomHorse
✓ Sửa Fenrir tùy chỉnh tốc độ
✓ Người bảo vệ thiên thần thú cưng tùy chỉnh
✓ Custom Farm 4 loại tiền trong custommonster
✓ Custom Box rơi 4 loại tiền
✓ Custom Icon Buff + time bar
✓ Custom Icon Party Buff
✓ Tăng 5000 hiệu ứng tĩnh/động.
✓ Tăng 3000 hiệu ứng vật nuôi
✓ New PostItem + DrawImg
✓ Phiên bản MuOffhelper
✓ new System Information Tooltip BuffBar
✓ Fix hoạt động của Raven
✓ Hộp kỹ năng đặt hàng mới trong SoulMaster
✓ Nâng ảnh chụp màn hình lên 1366
---Kết Thúc Update 14---

[UPDATE 13]
✓ Trò chuyện hạ cấp S1
✓ HP Bar Pet hạ cấp
✓ MINIMAP hạ cấp S1
✓ Thêm thanh thời gian trong bản đồ nhỏ
✓ INVENTORY SLOT DOWNGRADE S1
✓ NÂNG CẤP CHAT S13
✓ MUHELPER S15
✓ KHẮC PHỤC HP TRONG Party GIAO DIỆN EX700
✓ SỬA CHỮA ANIMATION TRONG GIAO DIỆN EX700
✓ Thêm Switch MonsterBarName [F7]
✓ Tthêm trò chuyện riêng [F6]
✓ Sửa Ring Started cấp 40 và 80
✓ Camera 3D F10br /> - Reset Camera3D F11
✓ Chuyển đổi Icon [MINIMIZE] F12
✓ PositionClaws 100%
✓ Position Custom Cape trong game 100%
✓ Sửa CustomPetEffect động, tĩnh, SkillEffect
✓ Sửa CustomPet trong SelectServer
✓ CustomPet Montura Horse
✓ CustomPet Montura Fenrir
✓ Xóa SD Gameserver
✓ Thêm level tối đa để xóa nhân vật
✓ Sửa lỗi Main Tự động Đóng
✓ Sửa lỗi Nhấp chuột phải loại bỏ đôi cánh trong bản đồ icarus
✓ Sửa lỗi nhấp chuột phải loại bỏ dinoran trong bản đồ icarus
✓ Sửa lỗi Nhấp chuột phải Trang bị uniria trong Atlans bản đồ
✓ Sửa lỗi Nhấp chuột phải Trang bị cho dinoran trong bản đồ Atlan
---Kết Thúc Update 13---

[CHANGELOG UPDATE 12]
✓ CustomBook thêm tối đa 6 [index 24 to 29]
✓ Sửa lỗi tự động di chuyển từ Icarus nếu dinorant / fenrir chết
✓ Sửa kích thước hiệu ứng trong ModelEFFECT
✓ Sửa chữa thanh hp Người chơi
✓ Sửa lỗi TotalCreate MuError
✓ Sửa CustomRankUser Level + MasterLevel
✓ Event thêm vào 30
✓ MuHelper + Inventory
✓ Fix Clic Right 2 scepter DL
✓ Fix Clic Right Items RageFighter
✓ Hiệu ứng động cho Pet
✓ Hiệu ứng tĩnh cho Pet
✓ Sửa lỗi Windows Veryfic Shop
✓ Trạng thái nâng cao mới
✓ Sửa lỗi hình ảnh kỹ năng thâm nhập
✓ Sửa kỹ năng UpperCut Disconectt
---Kết Thúc Update 12---

[CHANGELOG UPDATE 11]
✓ CustomMonster Mầu sắc
✓ CustomMonster Vàng
✓ Nhấp chuột phải
✓ Sửa lỗi giết Raven
✓ Sửa giao diện ex700
✓ Sửa giao diện vị trí SkillBoxS3 / 99
✓ Hiệu ứng tùy chỉnh
✓ Sửa giao diện ex700,legendsmap Tarkan và Lacleon
✓ Custom Chat ex700
✓ Giao diện bảng xếp hạng mới
✓ Giao diện thời gian event mới
✓ Giao diện mua Vip
✓ Giao diện lệnh
✓ Giao diện menu
✓ HPBar + tên Monster mới
✓ Sửa nút CustomStore Close
---Kết Thúc Update 11---

[CHANGELOG UPDATE 10]
✓ Sửa lỗi Agi BK, MG, SM, ELF.
✓ MasterSkillTreeS15 đã hoàn thành
✓ Thêm giới hạn PK
✓ CustomMix
✓ CustomMonsterSkill
✓ Hệ thống AntiFlood cho các cuộc tấn công nhỏ
✓ PKF miễn phí trên bản đồ tọa độ, bản đồ NOPK + khu vực PK
✓ Hệ thống hoàn chỉnh nâng cao 100%
✓ Hệ thống SetAcc Custom 100%
✓ Hệ thống lệnh / Readd mới
✓ Sửa giao diện ex700 Skill DL
✓ Giao diện FIx s2 / 99 Skill DL
✓ Fix Skill Dl Barra negra
✓ Sửa lỗi DisableMuHelpert
✓ Sửa chữa Đầu Rồng trong giao diện Hạ cấp
✓ Sửa Thanh SD và Hạ cấp
✓ Sửa lỗi hạ cấp giao diện kết cấu
✓ Sửa thanh exp của hạ cấp
✓ Sửa các nút CustomStore
✓ Rồng vàng bị loại bỏ trong Chọn Char
✓ Hệ thống dịch chuyển mới của Marlon
---Kết Thúc Update 10---

[CHANGELOG UPDATE 9 . 1]
✓ Sửa lỗi diss khi dùng Kriss
✓ Sửa lỗi CrossBow
✓ Fix skill UPPERCOUT bị diss
✓ Fix CustomACC.
✓ Sửa găng tay tùy chỉnh IndexL & IndexR.
✓ Mở rộng Chỉ số CustomMonster.
✓ Đã thêm Quái vật vào Bản đồ tùy chỉnh.
✓ Xóa CustomEffectPet.
✓ Sửa lỗi CustomCloak + Kriss.
✓ Đã sửa Item_eng.bmd với Item.txt.
✓ Custom Scroll được thêm vào từ máy chủ.
✓ CustomNPCTALK được thêm vào từ Máy chủ.
✓ Sửa lỗi CustomPet Refresh + Kriss
✓ [F4] bật/tắt thời gian
✓ [F5] bật/tắt minimap
✓ Chọn nhân vật S13
✓ UPGRADE Khoảng không quảng cáo được thêm vào
✓ Hành động khi SelectChar
✓ Sửa icon RANKUSER
✓ Sửa sách triệu hồi 100%
---Kết Thúc Update 9---

[CHANGELOG UPDATE 8]
✓ Áo choàng tùy chỉnh 100%
✓ Custom Close Store
✓ Hỗ trợ tài khoản tùy chỉnh 100
✓ Di chuyển đến sự kiện Nixie
✓ ItemValue.txt cho chỉ số cánh lớn hơn 260
✓ Sửa lỗi giao diện MasterSkill nguồn ex700 màu trắng
✓ Sửa giao diện Skill DL, RF, MG ex700
✓ Fix Bar Upgrade Ex700 Black bar trên windows
✓ Sửa lỗi giao diện con Score Duel ex700
[CHANGELOG UPDATE 9]
✓ Sửa Pet tùy chỉnh + buff hồi máu
✓ Thay đổi định dạng FPS + ARP
✓ CustomInfoItemEx
✓ Khắc phục giới hạn hình ảnh trong phòng thủ và tấn công
✓ CustomACC max 100
✓ MasterSkill S15 (Thử nghiệm)
---Kết Thúc Update 8---

[CHANGELOG UPDATE 7]
✓ Đã thêm giao diện 99 loại bỏ SD
✓ Hỗ trợ thêm lên đến 96 bản đồ[0 - 95].
✓ Định vị lại bản đồ tùy chỉnh.
✓ Sửa Lỗi không hiển thị tọa độ trong các giao diện hạ cấp..
✓ Hỗ trợ bản đồ tùy chỉnh được thêm lên đến 100
✓ Hỗ trợ âm nhạc cho bản đồ tùy chỉnh được thêm vào
✓ Hỗ trợ thêm cho Tên bản đồ tùy chỉnh
✓ Hỗ trợ hiệu ứng và hoạt ảnh cho các bản đồ được thêm vào.
✓ ANTIDUPE FIX
---Kết Thúc Update 7---

[CHANGELOG UPDATE 6.0]
✓ Sửa lỗi cung không thay tên
✓ Sửa vị trí CustomClaws
✓ Sửa vị trí CustomPet
✓ Thêm vị trí trong CustomBow
✓ Thêm CustomEfectRemake
[CHANGELOG UPDATE 6.1]
✓ Add Stadis Character v[s2/s3].
✓ Tùy chọn vô hiệu hóa s6 funtions để hạ cấp.
---Kết Thúc Update 6---

[CHANGELOG UPDATE 5.0]
✓ Sửa lỗi CustomMonster TripleKIll [UP13 LOUIS]
✓ Giới hạn Tăng FPS thành [25,30,34,40]
✓ Hiệu ứng wing 4
✓ Chế tạo Wings level 4
---Kết Thúc Update 5---

[CHANGELOG UPDATE 4.0]
✓ Sửa PostItem + giao diện Custom
✓ Advanced status
✓ Giới hạn FPS [25,30,34]
✓ Xem Monster, Npc, Party, Người chơi trong bản đồ nhỏ
✓ Thay đổi vật phẩm Guard, Elf Buff [Thử nghiệm]
✓ Tên bản đồ tùy chỉnh, Respaw, Nhạc, Bản đồ thu nhỏ [Thử nghiệm]
---Kết Thúc Update 4---

[CHANGELOG UPDATE 3.0]
✓ Monitor FPS/MS [Ping]
✓ Custom găng tay tối đa 100
✓ Custom Pets tối đa 300
---Kết Thúc Update 3---

[CHANGELOG UPDATE 2.0]
✓ Hạ cấp giao diện S2/S3
✓ Custom chọn nhân vật S3
✓ Post Item (SHELL)
---Kết Thúc Update 2---

[CHANGELOG UPDATE 1.0]
✓ Thêm 5 plugin trong getmain
✓ Hạ cấp, Ex700 - Legend
✓ Custom Nỏ từ [4 25] đến [4 70]
✓ Marlon dịch chuyển mỗi 2 phút
✓ Hiệu ứng rồng bay Bật/Tắt
---Kết Thúc Update 1---

 HỖ TRỢ CÀI ĐẶT TỪ A-Z CHO ADMIN

 HỖ TRỢ,HƯỚNG DẪN ADMIN QUẢN LÝ SERVER

 CUNG CẤP ĐẦY ĐỦ TOOLS HỖ TRỢ CHO ADMIN

 HỖ TRỢ KỸ THUẬT KHI CÓ SỰ CỐ PHÁT SINH

 HỖ TRỢ 24/24

ĐẢM BẢO UY TÍN, CHẤT LƯỢNG LÀ TIÊU CHÍ CỦA MU8XTEAM

Custom Moss Merchant V2 - Update 21
(Cung cấp máy chủ Mu Online....")

Điểm săn Boss (Poin Monster) - Update 21
(Cung cấp máy chủ Mu Online....")

Custom Ranking New - Update 21
(Cung cấp máy chủ Mu Online....")

Tượng Vua Chiến Trường - Update 21
(Cung cấp máy chủ Mu Online....")

Custom Drop LevelMaster - Update 21
(Cung cấp máy chủ Mu Online....")

Moss Merchant - Update 21
(Cung cấp máy chủ Mu Online....")

Dung Luyện Item - Update 21
(Cung cấp máy chủ Mu Online....")

Custom Quest V2 - Update 21
(Cung cấp máy chủ Mu Online....")

Custom Pk Class - Update 21
(Cung cấp máy chủ Mu Online....")

Huy Hiệu Cường Hoá - Update 21
(Cung cấp máy chủ Mu Online....")

Custom Chat Emoji - Update 21
(Cung cấp máy chủ Mu Online....")

Custom Font Color - Update 20
(Cung cấp máy chủ Mu Online....")

Custom CTC- Update 20
(Cung cấp máy chủ Mu Online....")

Custom Set Pass (Party)- Update 20
(Cung cấp máy chủ Mu Online....")

23.Hướng dẫn chặn Move Map Vip
(Cung cấp máy chủ Mu Online....")

Custom Mix V2 - Update 20
(Cung cấp máy chủ Mu Online....")

Màn hình rộng All Interface - Update 20
(Cung cấp máy chủ Mu Online....")

Custom Vòng Quay May Mắn - Update 20
(Cung cấp máy chủ Mu Online....")

Custom Bots Store - Update 20
(Cung cấp máy chủ Mu Online....")

Custom Shop Search - Update 20
(Cung cấp máy chủ Mu Online....")

Thần Ma Chiến - Update 20
(Cung cấp máy chủ Mu Online....")

Nhận mốc nạp InGame
(Cung cấp máy chủ Mu Online....")

ItemOption Update
(Cung cấp máy chủ Mu Online....")

Event Leo Tháp LostTower
(Cung cấp máy chủ Mu Online....")

Đổi điểm master nhận Wcoin
(Cung cấp máy chủ Mu Online....")

Custom Start Item (tanthu) Style 2
(Cung cấp máy chủ Mu Online....")

Wide Screen cho giao diện Original
(Cung cấp máy chủ Mu Online....")

Phông chữ Layer Shade
(Cung cấp máy chủ Mu Online....")

Sky Event Mu Online
(Cung cấp máy chủ Mu Online....")

MiniMap type 2
(Cung cấp máy chủ Mu Online....")

Combo with 1 skill
(Cung cấp máy chủ Mu Online....")

Nâng cấp set Ruud 1-2-3-4-5-6
(Cung cấp máy chủ Mu Online....")

Nhiệm Vụ Tuần Hoàn V1
(Cung cấp máy chủ Mu Online....")

Giới thiệu máy chủ Season 6 Pro
(Nâng cấp vũ khí Blue Eyes lên Sliver Heart)

Giới thiệu máy chủ 6.15
(Đổi mới giao diện,cửa hàng Ruud...)

Giới thiệu máy chủ Season 2
(Tự động reset trong game,full event...)

Ngân Hàng Ngọc
(Gửi và lấy ngọc tiện lợi...)

Hiển Thị Logo Guild
(Cài Đặt Mu Online...)

Hiệu Ứng Vũ Khí Rồng
(Hiệu ứng Vũ khí Tùy Chọn...)

Giới thiệu chức năng web muonline
(Đăng ký - Tin tức - Relife - Tẩy điểm - Reset ...)

Hướng dẫn cài đặt server MU trên VPS
(Cài đặt SQL - Cấu hình máy chủ - Mở Port)

Chiến Trường Thần Ma
(Top 1 nhận danh hiệu "Vua Chiến Trường")

Chiến Trường Cổ
(Đánh đủ số lượng quái nhận ngọc,....")

Nhiệm Vụ Tuần Hoàn
(đánh quái,tìm kiếm vật phẩm,....")

Bài 1. Hướng dẫn cài Mu Server lên VPS
(Cung cấp máy chủ Mu Online....")

Bài 2. Hướng dẫn thêm Sub cho Mu Online
(Cung cấp máy chủ Mu Online....")

Bài 3. Hướng dẫn cài đặt Launcher Auto Update cho Mu Online

Bài 4. Hướng dẫn cài đặt tỉ lệ rơi đồ trong Mu Online

Bài 5.Hướng dẫn tặng reset, point, level,cho nhân vật mới MU Online

Bài 6.Hướng dẫn thêm Pet mới MU Online
(Cung cấp máy chủ Mu Online....")

Bài 7.Hướng dẫn chỉnh rơi đồ trong Boss
(Cung cấp máy chủ Mu Online....")

Bài 8.Hướng dẫn chỉnh tỉ lệ kinh nghiệm, master

Bài 9.Hướng dẫn thêm và chỉnh sửa Xshop
(Cung cấp máy chủ Mu Online....")

Bài 10.Fix lag map ,dis map Mu Online
(Cung cấp máy chủ Mu Online....")

Bài 11.Hướng dẫn chỉnh MAIN INFO
(Cung cấp máy chủ Mu Online....")

Bài 12.Hướng dẫn chuyển BMD sang TXT
(Cung cấp máy chủ Mu Online....")

Bài 13.Hướng dẫn chỉnh sửa, thêm event mới
(Cung cấp máy chủ Mu Online....")

Bài 14.Hướng dẫn chỉnh sửa option cho wing custom

Bài 15.Hướng dẫn bảo mật VPS
(Cung cấp máy chủ Mu Online....")

Bài 16.Hướng dẫn sử dụng lệnh trong game
(Cung cấp máy chủ Mu Online....")

Bài 17.Hướng dẫn thêm item vào Titan Editor

Bài 18.Hướng dẫn chặn Tool Hack Mu Online
(Cung cấp máy chủ Mu Online....")

Bài 19.Hướng dẫn chỉnh sửa file ChaosMix
(Cung cấp máy chủ Mu Online....")

Bài 20.Hướng dẫn tạo file cài đặt game hiệu quả

21.Hướng dẫn tuỳ chỉnh chỉ số Buff Effect
(Cung cấp máy chủ Mu Online....")

22.Hướng dẫn chỉnh vũ khí 1-2 tay
(Cung cấp máy chủ Mu Online....")

Bố cục cho di động đã sẵn sàng

Thị trường di động đang phát triển theo cấp số nhân, điều quan trọng là phải có một trang web thân thiện với thiết bị di động. eMarket được xây dựng để hoàn toàn nắm bắt các thiết bị cầm tay, cho phép mọi người tạo ra các trang web thân thiện với thiết bị di động sẽ mang lại lợi ích cho cả chủ sở hữu trang web và khách hàng.

purchase now

DỊCH VỤ CẤU HÌNH

Mọi thứ đã sẵn sàng,liên hệ ngay để sử dụng dịch vụ!

Support

Cấu hình máy chủ
Theo yêu cầu của Admin
Chi phí dịch vụ: Liên hệ

Installation

Cho thuê máy chủ
Đầy đủ mọi cấu hình để máy chủ hoạt động
Cài đặt hoàn tất
Antihack
Đầy đủ các event
Cân bằng PvP -PvM.....

Customization

Cấu hình máy chủ
Gói cao cấp
New Map
Hệ thống boss,event
Hệ thống chaosmix các sét đồ ss8-15 chuẩn webzen 
100+ Pet và thú cưỡi
Cân bằng PvP,PvM
Đầy đủ các set đồ custom ss8-ss15
Chi phí dịch vụ: liên hệ

Hỗ trợ 24 giờ!

+100 Khách hàng hài lòng!

Liên hệ ngay!

© Bản quyền thuộc mu8xteam.com

Gọi ngay
Chat với chúng tôi qua Zalo
Facebook Messenger