• Creative Designs

  Máy chủ riêng

 • High Performance

  Máy chủ chuyên nghiệp

 • Best SEO Optimization

  Web Cao cấp

 • Regular Updates

  Hỗ trợ 24h

Chi Tiết Update

[UPDATE 28]
✓ Thêm event Đảo Sinh Tồn
✓ Thêm tùy chọn khoảng cách nhận kinh nghiệm party
✓ Thêm tùy chọn chọn phe hoặc random event Thần Ma Chiến
✓ Thay đổi Sripts chọn Fps, mặc định sẽ là 25 thay vì limit (+ launcher đi kèm)
✓ Tạo item gia cường lv15
✓ Sửa thanh máu nhân vật
✓ Thêm Config Setskin event Loạn Chiến
✓ Thêm yêu cầu reset tối thiểu để chát
✓ Fix hiển thị thông tin Set đồ
✓ Thêm giao diện chọn máy chủ, tạo nhân vật S0
✓ Thêm party nhận kinh nghiệm Master
✓ Thêm tùy chỉnh tính dame tổng hay dame kết thúc Boss
------

[UPDATE 27]
✓ Custom Damage (tùy chỉnh kích thước MAININFO)
✓ Mốc Nạp Update (hiển thị số lượng, thông tin Item....)
✓ Custom Thú cưỡi trong khu an toàn (tắt/mở trong Maininfo)
✓ Custom Bot Trade (Botsystem)
✓ Custom Quân Huy
✓ Custom Max BuffIcon 25
✓ Custom Buff Item (vũ khí thứ 2 nhận x% so với vũ khí đầu)
✓ MuHelper hỗ trợ Unicode
✓ Fix sự kiện Vua Mu (tgian cộng dồn nhiều sẽ win)
✓ Fix lỗi đánh bị miss drop khi đông người đánh Boss
✓ Fix lag quái Hỗn Nguyên Lâu
✓ Fix điểm thưởng Boss theo nhân vật dame nhiều nhẩt
✓ Thêm config chọn Item chính để giữ Item trong Custommix
✓ Fix Tiệc Rượu Guild (xóa dữ liệu sau khi event kết thúc)
✓ Update Anti speed (GS)
✓ Update Auto Skill (GS/Main)
✓ Update Tools GS (add IP, HWID to Blacklist.txt
✓ Thêm tùy chọn OffHelper nhặt đồ hoặc không
✓ Update Chiến Trường Cổ cập nhật Thời gian,Số lần tự động không cần chạy Job
✓ Update Chiến Trường Cổ thêm tùy chọn số lần Max, tiền và thời gian từng lượt
✓ Fix skill đẩy (pvp,pvm không nhập được vào người và quái)
✓ Fix Offhelper khi nhập sai pass không bị văng acc treo OFF
✓ Fix phản dame của nhân vật (không phụ thuộc vào tỷ lệ dame giữa các class)
✓ Đổi - Hủy dòng hoàn hảo Iterm (09/08/2023)
✓ BotTrade - đổi ngẫu nhiên nhiều vật phẩm (15/08/2023)
✓ Đăng ký đồng xu may mắn 1 click nuốt tất xu trong thùng (15/08/2023)
✓ Giới hạn item rơi theo ngày (16/08/2023)
✓ Fix tỷ lệ % Vòng Quay khi config nhiều Type (S6) (16/08/2023)
✓ Fix chỉ số kháng sát thương hoàn hảo (op 136) (17/08/2023)
✓ Thêm Hấp thụ sát thương (custompet) (17/08/2023)
✓ Nhận quà mốc tiêu phí (21/08/2023)
✓ Update anti speed (22/08/2023)
✓ Thêm tùy chọn giữ Item khi thất bại Npc Trade (23/08/2023)
✓ Thêm tùy chọn rửa tội mất zen,wc theo số mạng đã PK (23/08/2023)
✓ Thêm tùy chỉnh kinh nghiệm Quạ,Ngựa (SS2) (23/08/2023)
✓ Thêm giao diện Chọn Server S1 (23/08/2023)
✓ Fix ELF dùng Nỏ đi lag (23/08/2023)
✓ Fix ItemStack thùng mở rộng (23/08/2023)
✓ Fix skill xoay kiếm khi cưỡi sói (27/08/2023)
✓ Bán ItemStack Npc Thu mua (29/08/2023)
✓ Thêm giới hạn level theo ngày (12/09/2023)
------

[UPDATE 26]
✓ oại bỏ CustomFlag
✓ Tối ưu hiển thị Danh Hiệu,Quân Hàm,Tu Chân, Danh Hiệu Chiến Trường
✓ Thêm tùy chọn cho sự kiện Vua MU (GS-Event)
✓ Fix lag map,skill khi train quái đông người (pt 10)
✓ Chuyển ngân hàng ngọc từ cá nhân sang tài khoản
✓ Thêm Danh Hiệu Loạn Chiến cho người thắng sự kiện Loạn Chiến
✓ Cập nhật Antihack : speed,autoskill,xdame,di chuyển nhanh...
✓ Tách tính năng Cộng Hưởng và Chuyển Cường Hóa khỏi Thợ Rèn (config bot)
✓ Thêm sự kiện Đại Chiến Guild
✓ Thêm sự kiện Đua Thú
✓ Cập nhật JoinServer đăng ký ingame có thể đăng nhập trên web8x
✓ Thêm Bot Trade (log bottrade)
✓ Fix Chuyển Cường Hóa (không đủ Item chính-phụ không thể chuyển)
✓ Thêm config số lượng item trong Dung Luyện (item phụ)
------

[UPDATE 25]
✓ Custom Chuyển cường hóa Item
✓ Update Soi Item nhân vật
✓ Custom Reset Button
✓ Custom BC,CC,DV Vip theo giờ tự chọn
✓ Fix lag skill,lag move party 10
✓ Xem thông tin vật phẩm rơi dươi đất
✓ Update CustomFlag hiển thị Icon buff + thời gian
✓ Thêm sự kiện Đại Chiến Loren (Lorencia War)
✓ Thêm chỉ số nâng cấp Guild
✓ Danh sach Item chặn giao dịch
✓ Postitem new
✓ Update Flagsystem
✓ Fix lag skill hỏa âm DL
✓ Fix lag skill chém lửa khi đứng cạnh DK xoay kiếm
✓ Fix ngắt dame ở ELF
✓ Launcher8x (tùy chọn FPS, ngôn ngữ Tiếng Việt)
✓ Giao diện màn hình rộng V2
✓ Fix lag move
✓ Hỗ trợ max 65000 level
✓ Fix skill Mãnh Long gây diss người bị PK
✓ Fix skill Ảo Ảnh Liên Hoàn (người khác không nhìn được skill khi không đánh vào quái)
------

[UPDATE 24]
✓ Custom : Skins system (cửa hàng thời trang)
✓ Update Dung luyện item socket
✓ Fix Cộng Hưởng khi full thùng (không cho đặt item đang trang bị)
✓ Update Chợ trung tâm (thêm mua-bán bằng ngọc + config tắt/mở từng loại tiền tệ)
✓ Thêm tùy chọn tăng SD cho itemoption (id 129)
✓ Thêm tùy chọn OFFTRAIN cho từng map
✓ Thêm tùy chọn bật tắt Mix Item +14, +15 (Ss 2)
✓ Thêm thông báo custommix
✓ Custom stack Item (ngọc,box,chaomix,reset trừ ngọc từ cụm)
✓ Soi đồ nhân vật khác (tùy chọn tắt/mở cho từng loại tài khoản)
✓ Fix chuột phải NPC LuckyItem
✓ Thêm HP Bar Player
✓ Update Antilag
✓ Add Bật/Tắt Icon buff
✓ Thêm tùy chọn Icon cho set đồ
✓ Thêm màn 800x600
✓ Đăng ký ingame (tat mở getmain)
✓ Update chợ (bán bằng B S C)
✓ Dame- thủ sói hoàng kim (gs-character)
✓ Thông tin sự kiện (invasion info)
✓ Fix chợ trung tâm (tk,name 10 ký tự)
✓ Update IP quán nét
✓ Custom base window
✓ Winmode giảm cpu
✓ Add log shop guild
✓ Fps 60
---Kết Thúc Update 24---

[UPDATE 23]
✓ Custom : xây dựng Guild
✓ Thêm thông báo reset tùy chọn
✓ Custom InfinityArrow (mũi tên vô tận)
✓ Add command : Block chat
✓ Phản sát thương tùy chọn (từng class)
✓ Add Event : Hộp thần bí
✓ Custom : trung tâm mua-bán
✓ Sửa lại All giao diện SS2
✓ Giữ điểm CMD khi tẩy điểm-reset
✓ Fix đổi giới tính (trừ poin nếu là nv cấp 2-3)
---Kết Thúc Update 23---

[UPDATE 22]
✓ Quà đăng nhập 7 ngày
✓ Quà cường hóa
✓ Quà nạp đầu ingame
✓ Tùy chọn vô hiệu hóa Skill tại map bất kỳ
✓ Kết hợp Combo 1 skill tùy chỉnh
✓ Giới hạn thời gian mua hàng -> tránh lag WcoinC
✓ MonstersetBase New
✓ Cập nhật toàn bộ giao diện SS2
✓ Thêm tùy chọn tặng thưởng Item cho sự kiện Thần Ma
✓ Tùy chọn tẩy điểm từng cột
✓ Phát hiện ẩn xdame, vô hiệu hóa xdame
✓ Custom skill Damage
✓ Sự kiện PK loạn chiến
✓ Tặng Item có thời hạn
✓ Tùy chọn Bật/tắt buff trọng và ngoài party
✓ Update AntihackGS (xDame,Autokill,spedd)
✓ Cộng hưởng new
✓ Giới hạn đồ ThuMuaExc, bán nhiều món cùng lúc
✓ Thời gian mua đồ (tránh bug)
✓ Fix đi lag DL
✓ Fix tìm shop
✓ Tùy chọn Mapmanager
✓ Custom SetItem Option
---Kết Thúc Update 22---

[UPDATE 21]
✓ Thêm điểu kiện reset mất item
✓ Thêm điều kiện pk liên minh
✓ Chat emoji (biểu tượng cảm xúc)
✓ Huy hiệu cường hóa
✓ Sự kiện Võ Đài Chủng Tộc
✓ Bảng thông tin auto (tắt/mở)
✓ Nhiệm vụ new (tắt/mở)
✓ Fix di chuyển giao diện
✓ Dung luyện item
✓ Chức năng quay Moss Merchant nhận thưởng
✓ Config Bật/Tắt skill khi DW tele
✓ Drop level Master
✓ Fix dupe NPC
✓ Fix spam gs
✓ Tượng chiến trường thần ma
✓ Bảng xếp hạng mới
✓ Custom Moss V2
✓ Vòng Quay V2
---Kết Thúc Update 21---

[UPDATE 20]
✓ Nhận mốc nạp trực tiếp trong game
✓ Custom ItemOption
✓ Custom Shop Search
✓ Custom NPC set
✓ Fix speed treo off (OffHelper)
✓ Sự kiện chiến trường thần ma
✓ Thay đổi kích thước màn hình,font chữ trong game
✓ Custom Bots Store (Bot treo shop)
✓ Fix khoảng cách Party nhận kinh nghiệm
✓ Giao diện nâng cấp màn hình rộng cho Ex700, Lengend
✓ Giao diện hạ cấp màn hình rộng cho Ss2
✓ Vòng quay may mắn
✓ Update fake bots
✓ update antihack gs
✓ update antilag
✓ Custom Change Size
✓ Custom sự kiện CTC mini
✓ Custom setpass party
✓ Xóa nền đen thông báo và tin nhắn trong game
✓ Sử dụng unicode cho Server Displayer
✓ Xóa background thông báo
✓ Thay đổi mầu chữ, thông báo tùy chỉnh
✓ Custommix update ( thêm tùy chọn giữ lại option cho đồ nâng cấp)
---Kết Thúc Update 20---

[UPDATE 19]
✓ Chỉnh tỉ lệ option khi mix w2-2.5-3-4
✓ Chuyển sub nhanh
✓ Thêm Sky Box
✓ Combo với 1 skill, tỉ lệ tuỳ chỉnh
✓ Minimap rada tuỳ chỉnh style
✓ Mix pet cấp 2-3
✓ Bật/Tắt Ngân hàng ngọc -> MainInfo
✓ Bật/Tắt Chuyển Sub ->MainInfo
✓ Update Antihack từ GS và Main
✓ Tuỳ chọn Reset PC người chơi khi phát hiện Hack ->MainInfo
✓ Hiển thị giao diện hướng dẫn tân thủ khi login
✓ Tắt/Mở hệ thống hướng dẫn ->MainInfo
✓ Tăng giới hạn ký tự chát
✓ Thêm sự kiện Sky Event
✓ Hệ thống Pet Muun mới (sử dụng cùng lúc 3 Pet)
✓ Phông chữ Layer Shade
✓ Wide Screen cho giao diện Original
✓ Minimap Rada mới
✓ Update antibypass (main.dll)
✓ Giới hạn tài khoản đăng nhập trên 1 mã ổ cứng
✓ Wide Screen cho giao diện Ex700
✓ Hỗ trợ quái vật lên 12.000
✓ Update CustomItemStart
✓ Đổi Master nhận thưởng
✓ Sự kiện Leo Tháp LostTowe
---Kết Thúc Update 19---

[UPDATE 18]
✓ Tắt/Mở hiên thị logo in game
✓ Fix mầu tím cho vũ khí rồng cấp 2
✓ Custom tên máy chủ
✓ Party 10 người
✓ Fix giao diện minimap
✓ Thêm Boss Class (VIP)
✓ Fix ZenDrop khi Party
✓ Add Giới hạn cửa sổ game
✓ Add Giao diện hướng dẫn tân thủ
✓ Thay đổi hệ thống Quân Hàm
✓ Thay đổi hệ thống Tu Chân
✓ Thay đổi hệ thống Danh Hiệu
✓ Tắt/Mở hiên thị QH,DH
---Kết Thúc Update 18---

[UPDATE 17]

✓ Fix hiển thị danh hiệu và kích thước
✓ Thêm chỉ số danh hiệu
✓ Fix mốc quái trong BC,DV vip
✓ Fix giật người khi đánh
✓ Custom thời gian chọn nhân vật và thoát game
✓ Auto kẹp chuột
✓ Thêm tính năng cho CustomNpcMove
✓ Thêm command /setlv
✓ Fix hiển thị party cho giao diện Ex700
✓ Add minimap rada
✓ Thêm logo tùy chỉnh
✓ Thêm thông báo hiển thị cho event sắp diễn ra
---Kết Thúc Update 17---

[UPDATE 16]

✓ Hệ thống Danh Hiệu mới
✓ Hệ thống Quân Hàm
✓ Hệ thống Tu Chân
✓ Fix Agi Visual
✓ Add custom font
✓ Fix RF
✓ Thêm Tìm Nhóm Online
✓ Hệ thống Ngân Hàng Ngọc
✓ Hiển thị Logo Guild
✓ Hiển thị Wing GM trong Blood
✓ Thêm BC,DV vip tùy chỉnh

✓ ️Drop Zen chẵn lẻ
✓ Sửa hiển thị mầu cho VKR cấp 2
✓ Chỉnh tỉ lệ ăn độc của DW
✓ ️Custom hiệu ứng vũ khí
✓ Thêm resettable Keepoin
---Kết Thúc Update 16---

[UPDATE 15]
✓ Hiệu ứng Dinamic Monster tùy chỉnh
✓ Hiệu ứng tĩnh quái vật tùy chỉnh
✓ Hiệu ứng Hit Monster 904 và 905
✓ Hiệu ứng khi chết quái vật 904 và 905
✓ Hệ thống mới Quái vật phát sáng
✓ Hệ thống mới MakeSelectChar
✓ Sửa tùy chọn CustomWings
✓ Tăng 8140 dòng trong Item.txt Maininfo
✓ Thêm tùy chọn bảng hệ thống mới
✓ Thêm nút Nhấn "O" mở bảng tùy chọn
✓ Antilag [Hiệu ứng động]
✓ Antilag [Hiệu ứng Tĩnh]
✓ Antilag [Hiệu ứng kỹ năng]
✓ Antilag [Đối tượng Bản đồ]
✓ Antilag [Xóa bóng]
✓ Party Bar + HP + MP
✓ Fix Move Marry /Marry Trace , /Marry Track
✓ Adition ItemNameLevel
✓ Hệ thống thêm mô tả mới
✓ Sửa MasterSkill s10
✓ Sửa kỹ năng MasterSkill Render Img
✓ Giao diện Ex700 Wide Screem cho độ phân giải 1366 * 766
✓ Trò chuyện mới Ex700
✓ Sử dụng chuột khi mở Tab
✓ Fix BP in attack Helper
✓ Sửa AutoBuff và Healing elf trong helper
✓ Loại bỏ ánh sáng trong kết cấu trong trang bị vật phẩm
✓ MuOffhelper tự động nhặt vật phẩm
✓ Hệ thống quà tặng moiws
✓ Thêm bóng của vật nuôi
✓ Hệ thống cửa hàng Ruud mới

---Kết Thúc Update 15---

[UPDATE 14]
✓ Sửa lỗi Drop Item + kỹ năng
✓ Sửa PostItem + Post Message
✓ Sửa lỗ iChuộ phảit Update ItemList
✓ Sửa chữa nhóm vô hiệu hóa mỗi lần đặt lại cho cấp độ
✓ Sửa chữa AntiFlood
✓ Sửa lỗi Tài khoản Disconect Offattack / offstore
✓ ItemtooltipS15 mới
✓ Sửa kĩ năng Custom Horse + Custom Fenrir
✓ Sửa lỗi Skill DrawImage CustomHorse
✓ Sửa Fenrir tùy chỉnh tốc độ
✓ Người bảo vệ thiên thần thú cưng tùy chỉnh
✓ Custom Farm 4 loại tiền trong custommonster
✓ Custom Box rơi 4 loại tiền
✓ Custom Icon Buff + time bar
✓ Custom Icon Party Buff
✓ Tăng 5000 hiệu ứng tĩnh/động.
✓ Tăng 3000 hiệu ứng vật nuôi
✓ New PostItem + DrawImg
✓ Phiên bản MuOffhelper
✓ new System Information Tooltip BuffBar
✓ Fix hoạt động của Raven
✓ Hộp kỹ năng đặt hàng mới trong SoulMaster
✓ Nâng ảnh chụp màn hình lên 1366
---Kết Thúc Update 14---

[UPDATE 13]
✓ Trò chuyện hạ cấp S1
✓ HP Bar Pet hạ cấp
✓ MINIMAP hạ cấp S1
✓ Thêm thanh thời gian trong bản đồ nhỏ
✓ INVENTORY SLOT DOWNGRADE S1
✓ NÂNG CẤP CHAT S13
✓ MUHELPER S15
✓ KHẮC PHỤC HP TRONG Party GIAO DIỆN EX700
✓ SỬA CHỮA ANIMATION TRONG GIAO DIỆN EX700
✓ Thêm Switch MonsterBarName [F7]
✓ Tthêm trò chuyện riêng [F6]
✓ Sửa Ring Started cấp 40 và 80
✓ Camera 3D F10br /> - Reset Camera3D F11
✓ Chuyển đổi Icon [MINIMIZE] F12
✓ PositionClaws 100%
✓ Position Custom Cape trong game 100%
✓ Sửa CustomPetEffect động, tĩnh, SkillEffect
✓ Sửa CustomPet trong SelectServer
✓ CustomPet Montura Horse
✓ CustomPet Montura Fenrir
✓ Xóa SD Gameserver
✓ Thêm level tối đa để xóa nhân vật
✓ Sửa lỗi Main Tự động Đóng
✓ Sửa lỗi Nhấp chuột phải loại bỏ đôi cánh trong bản đồ icarus
✓ Sửa lỗi nhấp chuột phải loại bỏ dinoran trong bản đồ icarus
✓ Sửa lỗi Nhấp chuột phải Trang bị uniria trong Atlans bản đồ
✓ Sửa lỗi Nhấp chuột phải Trang bị cho dinoran trong bản đồ Atlan
---Kết Thúc Update 13---

[CHANGELOG UPDATE 12]
✓ CustomBook thêm tối đa 6 [index 24 to 29]
✓ Sửa lỗi tự động di chuyển từ Icarus nếu dinorant / fenrir chết
✓ Sửa kích thước hiệu ứng trong ModelEFFECT
✓ Sửa chữa thanh hp Người chơi
✓ Sửa lỗi TotalCreate MuError
✓ Sửa CustomRankUser Level + MasterLevel
✓ Event thêm vào 30
✓ MuHelper + Inventory
✓ Fix Clic Right 2 scepter DL
✓ Fix Clic Right Items RageFighter
✓ Hiệu ứng động cho Pet
✓ Hiệu ứng tĩnh cho Pet
✓ Sửa lỗi Windows Veryfic Shop
✓ Trạng thái nâng cao mới
✓ Sửa lỗi hình ảnh kỹ năng thâm nhập
✓ Sửa kỹ năng UpperCut Disconectt
---Kết Thúc Update 12---

[CHANGELOG UPDATE 11]
✓ CustomMonster Mầu sắc
✓ CustomMonster Vàng
✓ Nhấp chuột phải
✓ Sửa lỗi giết Raven
✓ Sửa giao diện ex700
✓ Sửa giao diện vị trí SkillBoxS3 / 99
✓ Hiệu ứng tùy chỉnh
✓ Sửa giao diện ex700,legendsmap Tarkan và Lacleon
✓ Custom Chat ex700
✓ Giao diện bảng xếp hạng mới
✓ Giao diện thời gian event mới
✓ Giao diện mua Vip
✓ Giao diện lệnh
✓ Giao diện menu
✓ HPBar + tên Monster mới
✓ Sửa nút CustomStore Close
---Kết Thúc Update 11---

[CHANGELOG UPDATE 10]
✓ Sửa lỗi Agi BK, MG, SM, ELF.
✓ MasterSkillTreeS15 đã hoàn thành
✓ Thêm giới hạn PK
✓ CustomMix
✓ CustomMonsterSkill
✓ Hệ thống AntiFlood cho các cuộc tấn công nhỏ
✓ PKF miễn phí trên bản đồ tọa độ, bản đồ NOPK + khu vực PK
✓ Hệ thống hoàn chỉnh nâng cao 100%
✓ Hệ thống SetAcc Custom 100%
✓ Hệ thống lệnh / Readd mới
✓ Sửa giao diện ex700 Skill DL
✓ Giao diện FIx s2 / 99 Skill DL
✓ Fix Skill Dl Barra negra
✓ Sửa lỗi DisableMuHelpert
✓ Sửa chữa Đầu Rồng trong giao diện Hạ cấp
✓ Sửa Thanh SD và Hạ cấp
✓ Sửa lỗi hạ cấp giao diện kết cấu
✓ Sửa thanh exp của hạ cấp
✓ Sửa các nút CustomStore
✓ Rồng vàng bị loại bỏ trong Chọn Char
✓ Hệ thống dịch chuyển mới của Marlon
---Kết Thúc Update 10---

[CHANGELOG UPDATE 9 . 1]
✓ Sửa lỗi diss khi dùng Kriss
✓ Sửa lỗi CrossBow
✓ Fix skill UPPERCOUT bị diss
✓ Fix CustomACC.
✓ Sửa găng tay tùy chỉnh IndexL & IndexR.
✓ Mở rộng Chỉ số CustomMonster.
✓ Đã thêm Quái vật vào Bản đồ tùy chỉnh.
✓ Xóa CustomEffectPet.
✓ Sửa lỗi CustomCloak + Kriss.
✓ Đã sửa Item_eng.bmd với Item.txt.
✓ Custom Scroll được thêm vào từ máy chủ.
✓ CustomNPCTALK được thêm vào từ Máy chủ.
✓ Sửa lỗi CustomPet Refresh + Kriss
✓ [F4] bật/tắt thời gian
✓ [F5] bật/tắt minimap
✓ Chọn nhân vật S13
✓ UPGRADE Khoảng không quảng cáo được thêm vào
✓ Hành động khi SelectChar
✓ Sửa icon RANKUSER
✓ Sửa sách triệu hồi 100%
---Kết Thúc Update 9---

[CHANGELOG UPDATE 8]
✓ Áo choàng tùy chỉnh 100%
✓ Custom Close Store
✓ Hỗ trợ tài khoản tùy chỉnh 100
✓ Di chuyển đến sự kiện Nixie
✓ ItemValue.txt cho chỉ số cánh lớn hơn 260
✓ Sửa lỗi giao diện MasterSkill nguồn ex700 màu trắng
✓ Sửa giao diện Skill DL, RF, MG ex700
✓ Fix Bar Upgrade Ex700 Black bar trên windows
✓ Sửa lỗi giao diện con Score Duel ex700
[CHANGELOG UPDATE 9]
✓ Sửa Pet tùy chỉnh + buff hồi máu
✓ Thay đổi định dạng FPS + ARP
✓ CustomInfoItemEx
✓ Khắc phục giới hạn hình ảnh trong phòng thủ và tấn công
✓ CustomACC max 100
✓ MasterSkill S15 (Thử nghiệm)
---Kết Thúc Update 8---

[CHANGELOG UPDATE 7]
✓ Đã thêm giao diện 99 loại bỏ SD
✓ Hỗ trợ thêm lên đến 96 bản đồ[0 - 95].
✓ Định vị lại bản đồ tùy chỉnh.
✓ Sửa Lỗi không hiển thị tọa độ trong các giao diện hạ cấp..
✓ Hỗ trợ bản đồ tùy chỉnh được thêm lên đến 100
✓ Hỗ trợ âm nhạc cho bản đồ tùy chỉnh được thêm vào
✓ Hỗ trợ thêm cho Tên bản đồ tùy chỉnh
✓ Hỗ trợ hiệu ứng và hoạt ảnh cho các bản đồ được thêm vào.
✓ ANTIDUPE FIX
---Kết Thúc Update 7---

[CHANGELOG UPDATE 6.0]
✓ Sửa lỗi cung không thay tên
✓ Sửa vị trí CustomClaws
✓ Sửa vị trí CustomPet
✓ Thêm vị trí trong CustomBow
✓ Thêm CustomEfectRemake
[CHANGELOG UPDATE 6.1]
✓ Add Stadis Character v[s2/s3].
✓ Tùy chọn vô hiệu hóa s6 funtions để hạ cấp.
---Kết Thúc Update 6---

[CHANGELOG UPDATE 5.0]
✓ Sửa lỗi CustomMonster TripleKIll [UP13 LOUIS]
✓ Giới hạn Tăng FPS thành [25,30,34,40]
✓ Hiệu ứng wing 4
✓ Chế tạo Wings level 4
---Kết Thúc Update 5---

[CHANGELOG UPDATE 4.0]
✓ Sửa PostItem + giao diện Custom
✓ Advanced status
✓ Giới hạn FPS [25,30,34]
✓ Xem Monster, Npc, Party, Người chơi trong bản đồ nhỏ
✓ Thay đổi vật phẩm Guard, Elf Buff [Thử nghiệm]
✓ Tên bản đồ tùy chỉnh, Respaw, Nhạc, Bản đồ thu nhỏ [Thử nghiệm]
---Kết Thúc Update 4---

[CHANGELOG UPDATE 3.0]
✓ Monitor FPS/MS [Ping]
✓ Custom găng tay tối đa 100
✓ Custom Pets tối đa 300
---Kết Thúc Update 3---

[CHANGELOG UPDATE 2.0]
✓ Hạ cấp giao diện S2/S3
✓ Custom chọn nhân vật S3
✓ Post Item (SHELL)
---Kết Thúc Update 2---

[CHANGELOG UPDATE 1.0]
✓ Thêm 5 plugin trong getmain
✓ Hạ cấp, Ex700 - Legend
✓ Custom Nỏ từ [4 25] đến [4 70]
✓ Marlon dịch chuyển mỗi 2 phút
✓ Hiệu ứng rồng bay Bật/Tắt
---Kết Thúc Update 1---

Hỗ trợ 24 giờ!

+100 Khách hàng hài lòng!

Liên hệ ngay!

© Bản quyền thuộc mu8xteam.com